Ваканции

 

Ваканции и неучебни дни за учебната 2017/2018 година

 

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2017/2018 година:

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна за VIII - XII клас
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – междусрочна за VIII - XII клас
31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна за VIII - XI клас

 

Неучебни дни:

21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2018 г. – втори ДЗИ
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

 

Начало на втория учебен срок на учебната 2016/2017 година:

07.02.2018 г. – VIII - XII клас

 

Край на втория учебен срок на учебната 2016/2017 година:

15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)
29.06.2018 г. – VIII - XI клас (18 учебни седмици)