Седмично разписание 9 Б клас

СЕДМИЧНО   РАЗПИСАНИЕ

на 9 б клас

за І-ви учебен срок на 2017 / 2018 учебна година
 

П О Н Е Д Е Л Н И К

1.

Английски език

Санкова

08.00 – 08.45

2.

Български език и литература

Бачийска

08.55 – 09.40

3.

Психология и логика

Пацовска

10.00 – 10.45

4.

Математика

инж. Великова

10.55 – 11.40

5.

Материали и заготовки – І гр

Електротехника  – ІІ гр

инж. Аврамова

Горнишки

11.50 – 12.35

6.

Химия и опазване на околната среда 

Бешовска

12.45 – 13.30

В Т О Р Н И К

1.

Химия и опазване на околната среда

Бешовска

08.00 – 08.45

2.

Физическо възпитание и спорт

Димитров

08.55 – 09.40

3.

Материали и заготовки – І гр.

Техническа механика – ІІ гр.

инж. Аврамова

инж. Кръстева

10.00 – 10.45

4.

Информационни технологии

инж. Стаменов

10.55 – 11.40

5.

История и цивилизация

Пацовска  

11.50 – 12.35

6.

Английски език

Санкова

12.45 – 13.30

7.

Час на класа

Цекова

13.40 – 14.25

С Р Я Д А

1.

Биология и здравно образование

Бешовска

08.00 – 08.45

2.

Физика и астрономия

Нанева

08.55 – 09.40

3.

Информатика

инж.Стаменов

10.00 – 10.45

4.

География и икономика

Коларов

10.55 – 11.40

5.

Техническо чертане – І гр.

Техническа механика – ІІ гр.

инж.Стойкова

инж.Кръстева

11.50 – 12.35

6.

Техническо чертане – І гр.

Електротехника – ІІ гр.

инж.Стойкова

Горнишки

12.45 – 13.30

7.

Техническо чертане – І гр.

Електротехника – ІІ гр.

инж.Стойкова

Горнишки

13.40 – 14.25

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

1.

Психология и логика

Пацовска

08.00 – 08.45

2.

Математика

инж. Великова

08.55 – 09.40

3.

Информатика

инж. Стаменов

10.00 – 10.45

4.

Български език и литература

Бачийска

10.55 – 11.40

5.

Физическо възпитание и спорт

Димитров

11.50 – 12.35

6.

7.

Физика и астрономия

Руски език

Нанева

Цалова

12.45 – 13.30

13.40 – 14.25

П Е Т Ъ К

1.

Руски език

Цалова

08.00 – 08.45

2.

Материали и заготовки – І гр.

Техническа механика – ІІ гр.

инж. Аврамова

инж. Кръстева

08.55 – 09.40

3.

Английски език

Санкова

10.00 – 10.45

4.

История и цивилизации

Пацовска

10.55 – 11.40

5.

Български език и литература

Бачийска

11.50 – 12.35

6.

Биология и здравно образование

Бешовска

12.45 – 13.30