Седмично разписание 9 A клас

СЕДМИЧНО   РАЗПИСАНИЕ

на 9 а клас

за І-ви учебен срок на 2017 / 2018 учебна година

П О Н Е Д Е Л Н И К

1.

Руски език

Цалова

08.00 – 08.45

2.

Физическо възпитание и спорт

Панагюрски

08.55 – 09.40

3.

Математика

инж. Великова

10.00 – 10.45

4.

УП по заваряване

Никовски

10.55 – 11.45

5.

УП по заваряване

Никовски

11.55 – 12.45

6.

УП по заваряване

Никовски

12.55 – 13.45

7.

УП по заваряване

Никовски

13.55 – 14.45

       

В Т О Р Н И К

1.

УП по шлосерство

Никовски

08.00 – 08.45

2.

УП по шлосерство

Никовски

08.55 – 09.40

3.

Физика и астрономия

Нанева

10.00 – 10.45

4.

Английски език

Санкова

10.55 – 11.40

5.

Химия и опазване на околната среда

Бешовска

11.50 – 12.35

6.

История и цивилизация

Коларов

12.45 – 13.30

7.

Час на класа

инж. Драшанска

 

С Р Я Д А

1.

Физическо възпитание и спорт

Панагюрски 

08.00 – 08.45

2.

Български език и литература

Бачийска

08.55 – 09.40

3.

Биология и здравно образование

Бешовска

10.00 – 10.45

4.

Психология и логика

Пацовска

10.55 – 11.40

5.

Информатика

инж.Стаменов

11.50 – 12.35

6.

История и цивилизации

Коларов

12.45 – 13.30

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

1.

Заваряване на металите

инж.Аврамова

08.00 – 08.45

2.

Физика и астрономия

Нанева

08.55 – 09.40

3.

Психология и логика

Пацовска

10.00 – 10.45

4.

Информатика

инж. Стаменов

10.55 – 11.40

5.

Химия и опазване на околната среда

Бешовска

11.50 – 12.35

6.

Български език и литература

Бачийска

12.45 – 13.30

7.

Български език и литература

Бачийска

13.40 – 14.25

П Е Т Ъ К

1.

Английски език

Санкова

08.00 – 08.45

2.

Информационни технологии

инж. Стаменов

08.55 – 09.40

3.

Математика

инж. Великова

10.00 – 10.45

4.

География и икономика

Коларов

10.55 – 11.40

5.

Биология и здравно образование

Бешовска

11.50 – 12.35

6.

Руски език

Цалова

12.45 – 13.30