Седмично разписание 8 Б клас

СЕДМИЧНО   РАЗПИСАНИЕ

на 8 б клас

за І-ви учебен срок на 2017 / 2018 учебна година
 

П О Н Е Д Е Л Н И К

1.

История и цивилизации

Коларов

08.00 – 08.45

2.

Основи на електротехниката

инж. Дамяновска

08.55 – 09.40

3.

Биология и здравно образование 

Бешовска

10.00 – 10.45

4.

Информационни технологии

инж. Стаменов

10.55 – 11.40

5.

Музика

Санкова

11.50 – 12.35

6.

Български език и литература

Цалова

12.45 – 13.30

7.

Математика

инж. Великова

13.40 – 14.25

В Т О Р Н И К

1.

Физика и астрономия

Нанева

08.00 – 08.50

2.

Български език и литература

Цалова

09.00 – 09.50

3.

Физическо възпитание и спорт

Димитров

10.00 – 10.45

4.

Български език и литература

Цалова

10.55 – 11.40

5.

Английски език

Санкова

11.50 – 12.35

6.

Философия

Пацовска

12.45 – 13.30

7.

Час на класа

инж. Кръстева

13.40 – 14.25

С Р Я Д А

1.

Английски език

Санкова

08.00 – 08.45

2.

Техническа механика РПП

инж.Бучелска

08.55 – 09.40

3.

Математика

инж.Великова

10.00 – 10.45

4.

Материалознание

инж.Кръстева

10.55 – 11.40

5.

Биология и здравно образование

Бешовска

11.50 – 12.35

6.

Английски език

Санкова

12.45 – 13.30

7.

История и цивилизации

Коларов

13.40 – 14.25

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

1.

Техническа механика РПП

инж.Бучелска

08.00 – 08.45

2.

Химия и опазване на околната среда

Бешовска

08.55 – 09.40

3.

Английски език

Санкова

10.00 – 10.45

4.

Техническо чертане – въведение РПП

инж. Стойкова

10.55 – 11.40

5.

Материалознание РПП

инж. Кръстева

11.50 – 12.35

6.

Предприемачество

Цекова

12.45 – 13.30

П Е Т Ъ К

1.

География и икономика

Коларов

08.00 – 08.45

2.

Предприемачество РПП

Цекова

08.55 – 09.40

3.

Български език и литература

Цалова

10.00 – 10.45

4.

Математика

инж. Великова

10.55 – 11.40

5.

Физическо възпитание и спорт

Димитров

11.50 – 12.35

6.

Материалознание РПП

инж. Кръстева

12.45 – 13.30