Седмично разписание 8 А клас

СЕДМИЧНО   РАЗПИСАНИЕ

на 8 а клас

за І-ви учебен срок на 2017 / 2018 учебна година
 

П О Н Е Д Е Л Н И К

1.

Биология и здравно образование 

Бешовска

08.00 – 08.45

2.

Математика

инж. Великова

08.55 – 09.40

3.

Английски език

Горнишки

10.00 – 10.45

4.

Английски език

Горнишки

10.55 – 11.40

5.

Информационни технологии

инж. Стаменов

11.50 – 12.35

6.

История и цивилизация

Коларов

12.45 – 13.30

7.

Музика

Санкова

13.40 – 14.25

В Т О Р Н И К

1.

Български език и литература

Бачийска

08.00 – 08.45

2.

УП по шлосерство

инж.Стойкова

08.55 – 09.45

3.

УП по шлосерство РПП

инж.Стойкова

09.55 – 10.45

4.

Физика и астрономия

Нанева

10.55 – 11.40

5.

Физическо възпитание и спорт

Бачийски

11.50 – 12.35

6.

Предприемачество РПП

Цекова

12.45 – 13.30

 7.     Час на класа                                                                       инж.Стойкова                  13.40 – 14.25

С Р Я Д А

1.

Материали и заготовки

инж.Бучелска

08.00 – 08.45

2.

УП по шлосерство РПП

инж.Стойкова

08.55 – 09.45

3.

УП по шлосерство РПП

инж.Стойкова

10.00 – 10.50

4.

Математика

инж.Великова

10.55 – 11.40

5.

Български език и литература

Бачийска

11.50 – 12.35

6.

Български език и литература

Бачийска

12.45 – 13.30

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

1.

География и икономика

Цекова

08.00 – 08.45

2.

Физическо възпитание и спорт

Бачийски

08.55 – 09.40

3.

Заваряване на металите

инж.Аврамова

10.00 – 10.45

4.

Химия и опазване на околната среда

Бешовска

10.55 – 11.40

5.

История и цивилизации

Коларов

11.50 – 12.35

6.

7.

Английски език

Предприемачество

Горнишки

Цекова

12.45 – 13.30

13.40 – 14.25

П Е Т Ъ К

1.

Английски език

Горнишки

08.00 – 08.45

2.

Български език и литература

Бачийска

08.55 – 09.40

3.

Биология и здравно образование

Бешовска

10.00 – 10.45

4.

Предприемачество РПП

Цекова

10.55 – 11.40

5.

Математика

инж. Великова

11.50 – 12.35

6.

Философия

Пацовска

12.45 – 13.30