Седмично разписание 12 В клас

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

на 12 в клас

за І-ви учебен срок на 2017 / 2018 учебна година

 

                                                                     П О Н Е Д Е Л Н И К

1.

Физическо възпитание и спорт

Димитров

08.00 – 08.45

2.

Проектиране – І гр

УП по специалността – ІІ гр

инж. Кръстева

Вановски

08.55 – 09.40

09.00 – 09.50

3.

Проектиране – І гр

УП по специалността – ІІ гр

инж. Кръстева

Вановски

10.00 – 10.45

10.00 – 10.50

4.

Релейна защита – І гр.

УП по специалността – ІІ гр

инж. Кръстева

Вановски

10.55 – 11.40

11.00 – 11.50

5.

Електрически мрежи – Ігр.

УП по специалността – ІІ гр

инж. Кръстева

Вановски

11.50 – 12.35

12.00 – 12.50

6.

Релейна защита – І гр.

УП по специалността – ІІ гр

инж. Кръстева Вановски

12.45 – 13.30

13.00 – 13.50

                                                                          В Т О Р Н И К

1.

Английски език по професията

Санкова

08.00 – 08.45

2.

Английски език по професията

Санкова

08.55 – 09.40

3.

Български език и литература

Цалова

10.00 – 10.45

4.

Предприемачество ЗИП

Цекова

10.55 – 11.40

5.

УП лабораторна - електрически машини – І гр

Програмни продукти – ІІ гр

инж. Кръстева

инж. Дамяновска

11.50 – 12.40

11.50 – 12.35

6.

УП лабораторна - електрически машини – І гр

Програмни продукти – ІІ гр

инж. Кръстева

инж. Дамяновска

12.50 – 13.40

12.45 – 13.30

7.

Час на класа

Димитров

13.45 – 14.30

                                                                           С Р Я Д А

1.

Предприемачество ЗИП 

Цекова

08.00 – 08.45

2.

Свят и личност

Пацовска

08.55 – 09.40

3.

Български език и литература

Цалова

10.00 – 10.45

4.

Български език и литература

Цалова

10.55 – 11.40

5.

Математика

инж.Великова

11.50 – 12.35

6.

Производствена практика – І гр.

Промишлени инсталации – ІІ гр.

Вановски

инж. Дамяновска

12.40 – 13.40

12.45 – 13.30

7.

Производствена практика – І гр.

Електрически мрежи        – ІІ гр.

Вановски

инж. Дамяновска

13.50 – 14.50

13.40 – 14.25

                                                                       Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

1.

Английски език по професията

Санкова

08.00 – 08.45

2.

ЗИП Български език и литература

Молловска

08.55 – 09.40

3.

Математика

инж. Великова

10.00 – 10.45

4.

Физическо възпитание и спорт

Димитров

10.55 – 11.40

5.

Свят и личност

Пацовска

11.50 – 12.35

6.

Електрически мрежи – І гр.

Производствена практика – ІІ гр.

инж. Кръстева

Вановски

12.45 – 13.30

12.45 – 13.45

7.

Релейна защита – І гр.                                                      инж. Кръстева

Производствена практика – ІІ гр.                                    Вановски

13.40 – 14.25

13.50 – 14.50

                                                                             П Е Т Ъ К

1.

УП по специалността – І гр.

Проектиране – ІІ гр.

Вановски

инж. Дамяновска

08.00 – 08.50

08.00 – 08.45

2.

УП по специалността – І гр.

Проектиране – ІІ гр.

Вановски

инж. Дамяновска

09.00 – 09.50

08.55 – 09.40

3.

УП по специалността – І гр.

Проектиране – ІІ гр.

Вановски

инж. Дамяновска

10.00 – 10.50

10.00 – 10.45

4.

УП по специалността – І гр.

Промишлени инсталации – ІІ гр.

Вановски

инж. Дамяновска

11.00 – 11.50

10.55 – 11.40

5.

УП лабораторна - по специалността – І гр.

Електрически мрежи  – ІІ гр.

Вановски

инж. Дамяновска

12.00 – 12.50

11.50 – 12.35

6.

УП лабораторна - по специалността – І гр.

Електрообзавеждане – ІІ гр.

Вановски

инж. Дамяновска

13.00 – 13.50

12.45 – 13.30