Седмично разписание 12 Б клас

СЕДМИЧНО   РАЗПИСАНИЕ

на 12 б клас

за І-ви учебен срок на 2017 / 2018 учебна година

 

П О Н Е Д Е Л Н И К

1.

УП по фрезоване – І гр.

Машини и апарати в химическата и хранително-вкусовата промишленост – ІІ гр

инж. Бучелска

инж. Драшанска

08.00 – 08.50

08.00 – 08.45

2.

УП по фрезоване – І гр.

Проектиране с приложни програмни продукти–ІІгр

инж. Бучелска

инж. Стойкова

09.00 – 09.50

08.55 – 09.40

3.

УП по фрезоване – І гр.

Проектиране с приложни програмни продукти–ІІгр

инж. Бучелска

инж. Стойкова

10.00 – 10.50

10.00 – 10.45

4.

Физическо възпитание и спорт

Димитров

10.55 – 11.40

5.

Предприемачество ЗИП 

Цекова

11.50 – 12.35

6.

Английски език по професията

Горнишки

12.45 – 13.30

В Т О Р Н И К

1.

Български език и литература

Молловска

08.00 – 08.45

2.

Български език и литература

Молловска

08.55 – 09.40

3.

Английски език по професията

Горнишки

10.00 – 10.45

4.

Свят и личност

Пацовска

10.55 – 11.40

5.

Типови технологични процеси – І гр.

Машини и апарати в химическата и хранително-вкусовата промишленост – ІІ гр

инж. Бучелска

инж. Драшанска

11.50 – 12.35

6.

Математика

инж. Великова

12.45 – 13.30

7.

Час на класа

инж. Аврамова

13.40 – 14.25

С Р Я Д А

1.

Приложни програмни продукти

инж.Аврамова

08.00 – 08.45

2.

Приложни програмни продукти

инж.Аврамова

08.55 – 09.40

3.

Английски език по професията

Горнишки

10.00 – 10.45

4.

Предприемачество ЗИП 

Цекова

10.55 – 11.40

5.

Български език и литература

Молловска

11.50 – 12.35

6.

Математика

инж.Великова

12.45 – 13.30

7.

Свят и личност

Пацовска

13.40 – 14.25

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

1.

ЗИП Български език и литература

Молловска

08.00 – 08.45

2.

Основи на програмирането  – І гр./

Машини и апарати в химическата и хранително-вкусовата промишленост – ІІ гр

инж. Стойкова

инж. Драшанска

08.55 – 09.40

3.

Физическо възпитание и спорт

Димитров

10.00 – 10.45

4.

Проектиране

инж. Аврамова

10.55 – 11.40

5.

Проектиране

инж. Аврамова

11.50 – 12.35

6.

Производствена практика – І гр.

Производствена практика – ІІ гр.

инж. Стойкова

инж. Драшанска

12.45 – 13.45

7.

Производствена практика – І гр.

Производствена практика – ІІ гр.

инж. Стойкова

инж. Драшанска

13.55 – 14.55

П Е Т Ъ К

1.

УП по металорежещи машини с ЦПУ – ­І гр.

Машини и апарати в химическата и хранително-вкусовата промишленост – ІІ гр

инж. Бучелска 

инж Драшанска 

08.00 – 08.50

08.00 – 08.45

2.

УП по металорежещи машини с ЦПУ – ­І гр.

УП по специалността – ІІ гр

инж. Бучелска 

инж Драшанска 

09.00 – 09.50

3.

УП по металорежещи машини с ЦПУ – ­І гр.

УП по специалността – ІІ гр

инж. Бучелска 

инж Драшанска 

10.00 – 10.50

4.

УП по металорежещи машини с ЦПУ – ­І гр.

УП по специалността – ІІ гр

инж. Бучелска 

инж Драшанска 

11.00 – 11.50

5.

УП по металорежещи машини с ЦПУ – ­І гр.

УП по специалността – ІІ гр

инж. Бучелска 

инж Драшанска 

12.00 – 12.50

6.

УП по металорежещи машини с ЦПУ – ­І гр.

УП по специалността – ІІ гр

инж. Бучелска 

инж Драшанска 

13.00 – 13.50