Седмично разписание 12 A клас

СЕДМИЧНО   РАЗПИСАНИЕ

на 12 a клас

за І-ви учебен срок на 2017 / 2018 учебна година

 

П О Н Е Д Е Л Н И К

1.

Английски език по професията

Горнишки

08.00 – 08.45

2.

Топла обработка на металите

инж. Аврамова

08.55 – 09.40

3.

Български език и литература

Молловска

10.00 – 10.45

4.

Икономика ЗИП

Цекова

10.55 – 11.40

5.

Физическо възпитание и спорт

Димитров

11.50 – 12.35

6.

Свят и личност

Пацовска

12.45 – 13.30

В Т О Р Н И К

1.

Икономика ЗИП

Цекова

08.00 – 08.45

2.

Математика

инж. Великова

08.55 – 09.40

3.

Български език и литература ЗИП

Молловска

10.00 – 10.45

4.

Машини и съоръжения за заваряване

инж. Аврамова

10.55 – 11.40

5.

Приложни програмни продукти

инж. Стойкова

11.50 – 12.35

6.

Приложни програмни продукти

инж. Стойкова

12.45 – 13.30

7.

Час на класа

Бешовска

13.40 – 14.25

С Р Я Д А

1.

Английски език по професията

Горнишки

08.00 – 08.45

2.

Български език и литература

Молловска

08.55 – 09.40

3.

Свят и личност

Пацовска

10.00 – 10.45

4.

Машини и съоръжения за заваряване

инж.Аврамова

10.55 – 11.40

5.

Топла обработка на металите

инж.Аврамова

11.50 – 12.35

6.

Физическо възпитание и спорт

Димитров

12.45 – 13.30

7.

Математика

инж.Великова

13.40 – 14.25

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

1.

УП по заваряване

Никовски

08.00 – 08.50

2.

УП по заваряване

Никовски

09.00 – 09.50

3.

УП по заваряване

Никовски

10.00 – 10.50

4.

УП по заваряване

Никовски

11.00 – 11.50

5.

УП по заваряване

Никовски

12.00 – 12.50

6.

Производствена практика

Никовски

13.00 – 14.00

7.

Производствена практика

Никовски

14.10 – 15.10

П Е Т Ъ К

1.

Български език и литература ЗИП

Молловска

08.00 – 08.45

2.

УП по обработване на металите чрез пластична деформация

инж. Стойкова  

09.00 – 09.50

3.

УП по обработване на металите чрез пластична деформация

инж. Стойкова  

10.00 – 10.50

4.

УП по обработване на металите чрез пластична деформация

инж. Стойкова  

11.00 – 11.50

5.

УП по заваряване

Никовски

12.00 – 12.50

6.

УП по заваряване

Никовски

13.00 – 13.50