Седмично разписание 11 В клас

СЕДМИЧНО   РАЗПИСАНИЕ

на 11 б клас

за І-ви учебен срок на 2017 / 2018 учебна година

 

                                                                П О Н Е Д Е Л Н И К

1.

Български език и литература

Бачийска

08.00 – 08.45

2.

Предприемачество

Цекова

08.55 – 09.40

3.

Икономика ЗИП

Цекова

10.00 – 10.45

4.

История и цивилизации

Коларов

10.55 – 11.40

5.

Електрически инсталации в сгради

инж. Дамановска

11.50 – 12.35

6.

Математика

инж. Великова

12.45 – 13.30

                                                                            В Т О Р Н И К

1.

Осветление

инж. Дамяновска

08.00 – 08.45

2.

Английски език

Горнишки

08.55 – 09.40

3.

УП по заваряване

Никовски

09.50 – 10.40

4.

УП по заваряване

Никовски

10.50 – 11.40

5.

УП електромонтажна

Вановски

11.50 – 12.40

6.

УП електромонтажна

Вановски

12.50 – 13.40

7.

Час на класа

инж. Стаменов

13.50 – 14.35

                                                                                     С Р Я Д А

1.

Български език и литература

Бачийска

08.00 – 08.45

2.

Електрически машини и апарати

инж. Кръстева

08.55 – 09.40

3.

УП лабораторна – електрически машини

Вановски

10.00 – 10.50

4.

Електрически инсталации в сгради

инж. Дамяновска

10.55 – 11.40

5.

Физическо възпитание и спорт

Димитров

11.50 – 12.35

6.

Икономика ЗИП

Цекова

12.45 – 13.30

7.

Български език и литература ЗИП

Молловска

13.40 – 14.25

                                                                     Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

1.

УП електромонтажна

Вановски

08.00 – 08.50

2.

УП електромонтажна

Вановски

09.00 – 09.50

3.

УП лабораторна – електрически машини

Вановски

10.00 – 10.50

4.

Осветление

инж. Дамяновска

10.55 – 11.40

5.

Математика

инж. Великова

11.50 – 12.35

6.

7.

Философия

Английски език

Пацовска

Горнишки

12.45 – 13.30

13.40 – 14.25

                                                                                П Е Т Ъ К

1.

Електрически машини и апарати                                  

инж. Кръстева

08.00 – 08.45

2.

Английски език

Горнишки

08.55 – 09.40

3.

Български език и литература

Бачийска

10.00 – 10.45

4.

Физическо възпитание и спорт

Димитров

10.55 – 11.40

5.

История и цивилизации

Коларов

11.50 – 12.35

6.

Предприемачество

Цекова

12.45 – 13.30