Седмично разписание 11 Б клас

СЕДМИЧНО   РАЗПИСАНИЕ

на 11 а клас

за І-ви учебен срок на 2017 / 2018 учебна година

 

                                                                  П О Н Е Д Е Л Н И К

1.

Български език и литература

Молловска

08.00 – 08.45

2.

Български език и литература

Молловска

08.55 – 09.40

3.

История и цивилизации

Коларов

10.00 – 10.45

4.

Електротехника и електроника

инж. Дамановска

10.55 – 11.40

5.

Математика

инж. Великова

11.50 – 12.35

6.

Предприемачество

Цекова

12.45 – 13.30

7.

Здравословни и безопасни условия на труд

Бешовска

13.40 – 14.25

                                                                         В Т О Р Н И К

1.

Английски език

Горнишки

08.00 – 08.45

2.

Икономика ЗИП

Цекова

08.55 – 09.40

3.

Електротехника и електроника

инж. Дамяновска

10.00 – 10.45

4.

Машинни елементи

инж. Бучелска

10.55 – 11.40

5.

Английски език

Горнишки

11.50 – 12.35

6.

Физическо възпитание и спорт

Димитров

12.45 – 13.30

7.

Час на класа

Горнишки

13.40 – 14.25

                                                                           С Р Я Д А

1.

УП по заваряване – І гр.

Технология на сглобяването и ремонта на

машини и съоръжения – ІІ гр.

Никовски

инж. Драшанска

08.00 – 08.50

08.00 – 08.45

2.

УП по заваряване – І гр.

Машини и апарати в химическата и хранително-вкусовата промишленост – ІІ гр

Никовски

инж. Драшанска

09.00 – 09.50

08.55 – 09.40

3.

УП по заваряване – І гр.

УП по специалността – ІІ гр

Никовски

инж. Драшанска

10.00 – 10.50

4.

УП по стругарство – І гр.

УП по специалността – ІІ гр

инж.Бучелска

инж. Драшанска

11.00 – 11.50

5.

УП по стругарство – І гр.

УП по заваряване – ІІ гр

инж.Бучелска

Никовски

12.00 – 12.50

6.

УП по стругарство – І гр.

УП по заваряване – ІІ гр

инж.Бучелска

Никовски

13.00 – 13.50

                                                                          Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

Бешовска

08.00 – 08.45

2.

Машинни елементи

инж.Бучелска

08.55 – 09.40

3.

Металорежещи машини с ЦПУ – І гр.

Машини и апарати в химическата и хранително-вкусовата промишленост – ІІ гр

инж. Стойкова

инж. Драшанска

10.00 – 10.45

4.

Английски език

Горнишки

10.55 – 11.40

5.

Електротехника и електроника

инж. Дамяновска

11.50 – 12.35

6.

Математика

инж. Великова

12.45 – 13.30

7.

История и цивилизации

Коларов

 

                                                                                  П Е Т Ъ К

1.

Икономика ЗИП

Цекова

08.00 – 08.45

2.

Философия

Пацовска

08.55 – 09.40

3.

Български език и литература

Молловска

10.00 – 10.45

4.

Български език и литература ЗИП

Молловска

10.55 – 11.40

5.

Предприемачество

Цекова

11.50 – 12.35

6.

Физическо възпитание и спорт

Димитров

12.45 – 13.30