СеСедмично разписание 11 A клас

СЕДМИЧНО   РАЗПИСАНИЕ

на 10 в клас

за І-ви учебен срок на 2017 / 2018 учебна година

 

П О Н Е Д Е Л Н И К

1.

Икономика

Цекова

08.00 – 08.45

2.

История и цивилизации

Коларов

08.55 – 09.40

3.

Електроенергетика

инж. Дамяновска

10.00 – 10.45

4.

Руски език

Цалова

10.55 – 11.40

5.

Здравословни и безопасни условия на труд

Бешовска

11.50 – 12.35

6.

Български език и литература

Бачийска

12.45 – 13.30

7.

Етика и право

Пацовска

13.40 – 14.25

В Т О Р Н И К

1.

УП обработка на материалите

инж. Бучелска

08.00 – 08.50

2.

УП обработка на материалите

инж. Бучелска

09.00 – 09.50

3.

УП обработка на материалите

инж. Бучелска

10.00 – 10.50

4.

Български език и литература

Бачийска

10.55 – 11.40

5.

Математика

инж. Великова

11.50 – 12.35

6.

7.

Химия и опазване на околната среда

Час на класа

Бешовска

Бачийска

12.45 – 13.30

13.40 – 14.25

С Р Я Д А

1.

УП лабораторна - електрически измервания

Вановски

08.00 – 08.50

2.

УП лабораторна - електрически измервания

Вановски

09.00 – 09.50

3.

Физическо възпитание и спорт

Панагюрски

10.00 – 10.45

4.

Физика и астрономия

Нанева

10.55 – 11.40

5.

Английски език

Горнишки

11.50 – 12.35

6.

Биология и здравно образование

Бешовска

12.45 – 13.30

7.

Здравословни и безопасни условия на труд

Бешовска

13.40 – 14.25

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

1.

Английски език

Горнишки

08.00 – 08.45

2.

Електроенергетика

инж.Дамяновска

08.55 – 09.40

3.

Български език и литература

Бачийска

10.00 – 10.45

4.

Математика

инж. Великова

10.55 – 11.40

5.

Руски език

Цалова

11.50 – 12.35

6.

География и икономика

Коларов

12.45 – 13.30

П Е Т Ъ К

1.

Етика и право

Пацовска

08.00 – 08.45

2.

Физическо възпитание и спорт

Панагюрски

08.55 – 09.40

3.

Информационни технологии

инж. Стаменов

10.00 – 10.45

4.

Английски език

Горнишки

10.55 – 11.40

5.

Английски език

Горнишки

11.50 – 12.35

6.

История и цивилизации

Коларов

12.45 – 13.30