Седмично разписание 10 Б клас

СЕДМИЧНО   РАЗПИСАНИЕ

на 10 б клас

за І-ви учебен срок на 2017 / 2018 учебна година
 

П О Н Е Д Е Л Н И К

1.

Техническо чертане

инж. Танчева

08.00 – 08.45

2.

Техническо чертане

инж. Танчева

08.55 – 09.40

3.

Физическо възпитание и спорт

Панагюрски  

10.00 – 10.45

4.

Металорежещи машини и инструменти – І гр

Технология на производствата – ІІ гр – ІІ гр

инж. Аврамова

инж. Драшанска

10.55 – 11.40

5.

УП по сглобяване и ремонт на съединения – І гр.

УП по стругарство – ІІ гр

инж. Стойкова

инж. Бучелска

11.50 – 12.40

6.

УП по сглобяване и ремонт на съединения – І гр.

УП по стругарство – ІІ гр

инж. Стойкова

инж. Бучелска

12.50 – 13.40

7.

УП по сглобяване и ремонт на съединения – І гр.

УП по стругарство – ІІ гр

инж. Стойкова

инж. Бучелска

13.50 – 14.40

В Т О Р Н И К

1.

Техническа механика

инж. Хичкова

08.00 – 08.45

2.

Металорежещи машини и инструменти – І гр.

Технология на производствата – ІІ гр.

инж. Аврамова

инж. Драшшанска

08.55 – 09.40

3.

Математика

инж. Великова

10.00 – 10.45

4.

Химия и опазване на околната среда

Бешовска

10.55 – 11.40

5.

История и цивилизация

Коларов

11.50 – 12.35

6.

7.

Български език и литература

Час на класа

Цалова

Цалова

12.45 – 13.30

13.40 – 14.25

С Р Я Д А

1.

Български език и литература

Цалова

08.00 – 08.45

2.

Математика

инж. Великова

08.55 – 09.40

3.

Физика и астрономия

Нанева

10.00 – 10.45

4.

Информационни технологии

инж.Стаменов

10.55 – 11.40

5.

Английски език

Санкова

11.50 – 12.35

6.

Етика и право

Пацовска

12.45 – 13.30

7.

Руски език

Цалова

13.40 – 14.25

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

1.

История и цивилизации

Коларов

08.00 – 08.45

2.

Етика и право

Пацовска

08.55 – 09.40

3.

Икономика

Цекова

10.00 – 10.45

4.

Руски език

Цалова

10.55 – 11.40

5.

Английски език

Санкова

11.50 – 12.35

6.

Български език и литература

Цалова

12.45 – 13.30

П Е Т Ъ К

1.

Техническа механика

инж. Хичкова

08.00 – 08.45

2.

География и икономика

Коларов

08.55 – 09.40

3.

Физическо възпитание и спорт

Панагюрски

10.00 – 10.45

4.

Биология и здравно образование

Бешовска

10.55 – 11.40

5.

Английски език

Санкова

11.50 – 12.35

6.

Английски език

Санкова

12.45 – 13.30