Седмично разписание 10 А клас

СЕДМИЧНО   РАЗПИСАНИЕ

на 10 а клас

за І-ви учебен срок на 2017 / 2018 учебна година
 

П О Н Е Д Е Л Н И К

1.

УП по стругарство

Никовски 

08.00 – 08.50

2.

УП по стругарство

Никовски

09.00 – 09.50

3.

Български език и литература

Бачийска

10.00 – 10.45

4.

Химия и опазване на околната среда

Бешовска

10.55 – 11.40

5.

Етика и право

Пацовска

11.50 – 12.35

6.

Английски език

Санкова

12.45 – 13.30

7.

История и цивилизация

Коларов

13.40 – 14.25

В Т О Р Н И К

1.

Техническо чертане

инж. Танчева

08.00 – 08.45

2.

Техническо чертане

инж. Танчева

08.55 – 09.40

3.

Информационни технологии

инж. Стаменов

10.00 – 10.45

4.

Математика

инж. Великова

10.55 – 11.40

5.

УП по стругарство

Никовски

11.50 – 12.40

6.

7.

УП по стругарство

Час на класа

Никовски

Санкова

12.50 – 13.40

13.50 – 14.35

С Р Я Д А

1.

Техническа механика

инж. Хичкова

08.00 – 08.45

2.

Физическо възпитание и спорт

Панагюрски

08.55 – 09.40

3.

Български език и литература

Бачийска

10.00 – 10.45

4.

Биология и здравно образование

Бешовска

10.55 – 11.40

5.

История и цивилизации

Коларов

11.50 – 12.35

6.

Руски език

Цалова

12.45 – 13.30

       

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

1.

Руски език

Цалова

08.00 – 08.45

2.

Топла обработка на металите

инж. Аврамова

08.55 – 09.40

3.

География и икономика

Коларов

10.00 – 10.45

4.

Физика и астрономия

Нанева

10.55 – 11.40

5.

Икономика

инж.Бучелска

11.50 – 12.35

6.

Английски език

Санкова

12.45 – 13.30

7.

Математика

инж. Великова

13.40 – 14.25

П Е Т Ъ К

1.

Физическо възпитание и спорт

Панагюрски

08.00 – 08.45

2.

Техническа механика

инж. Хичкова

08.55 – 09.40

3.

Топла обработка на металите

инж. Аврамова

10.00 – 10.45

4.

Български език и литература

Бачийска

10.55 – 11.40

5.

Етика и право

Пацовска

11.50 – 12.35

6.

Математика

инж. Великова

12.45 – 13.30