График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици в задочна форма на обучение – декември сесия 2018 г., учебна 2018/ 2019 година в задочна форма на обучение  по учебни предмети, както следва:

Изпит по учебен предмет

Дата/

начален час/

място на провеждане

 

Формат на изпита/

продължи-

телност

Комисия по организиране на изпита (квестори)

Комисия по оценяването

Български език и литература

03.12.2018 – 15,00 ч.

Каб.БЕЛ

Писмен – 3 астр.часа

Ю.Горнишки

Д.Санкова

Председател – В.Молловска

Член – Л.Бачийска

Първи ЧЕ – Руски език

04.12.2018 – 15,00 ч.

Каб.БЕЛ

Комбиниран

писмен -3 астр.часа и  устен до – 30 мин

В.Коларов

Н.Пацовска

Председател –М.Цалова

Член -

Наталия Мучалска – учител от ПГЗ „Стефан Цанов“ Кнежа

Втори ЧЕ Английски език

05.12.2018 – 15,00 ч.

Каб.Английски

Комбиниран

писмен -3 астр.часа и  устен до – 30 мин

В.Коларов

Н.Пацовска

Председател – Д.Санкова

Член – Ю.Горнишки

Математика

06.12.2018 – 15,00 ч.

Каб.Математика

Писмен – 3 астр.часа

Л.Бачийска

М.Цалова

Председател – Я.Великова

Член – Т.Михайлова

География и икономика

11.12.2018 – 15,00 ч.

Каб.География

Писмен – 3 астр.часа

Н.Никовски

Н.Вановски

Председател – В.Коларов

Член – Ваня Иванова – учител от ОУ „В.Левски“ Кнежа

Етика и право

14.12.2018 г.

15,00 ч.

Каб.История

Писмен – 3 астр.часа

Л.Бачийска

М.Цалова

Председател – Н.Пацовска

Член – Малинка Миткова Петрова – учител от ПГЗ „Стефан Цанов“ Кнежа

Техническа механика

17.12.2018 – 15,00 ч.

Каб.МРМ

Писмен – 3 астр.часа

Ю.Горнишки

Р.Бешовска

Председател -Й.Хичкова

Член – В.Бучелска