Честито рождесто Христово!


          ПГМЕТ отбелязва Рождество Христово. Според Евангелието това станало в град Витлеем, провинция Юдея. Пророк Данаил предсказал, че Христос ще се яви 490 години след възстановяването на Йерусалимския храм. С приближаването на указаното време всички надежди на юдеите се устремили към идващия Месия.

     Малко преди раждането майка му Мария заедно с Йосиф отишла във Витлеем. Там те не могли да намерят място в страноприемница и били принудени да се подслонят в пещера извън града, където пастирите затваряли овцете.

 

 • DSC_0268
 • DSC_0299
 • DSC_0300
 • DSC_0301
 • DSC_0304
 • DSC_0307
 • DSC_0311
 • DSC_0313
 • DSC_0317
 • DSC_0318
 • DSC_0322
 • DSC_0323
 • DSC_0324
 • DSC_0327
 • DSC_0328
 • DSC_0329

 Модернизирана лаборатория по електротехника


       С откриването на учебната година бе открита и модернизирана лаборатория по електротехника по Национална програма „Модернизиране на системата на професионално образование“ по проект „Модерна база – подготовка на професионалисти“.

 

 • DSC_1026
 • DSC_1027
 • DSC_1028
 • DSC_1029
 • DSC_1030
 • DSC_1032
 • DSC_1042
 • DSC_1043