ПГMET „Христо Смирненски“ с подготовка за 50-годишен юбилей


     Професионална гимназия по механоелектротехника "Христо Смирненски" e модерно, авторитетно и предпочитано училище с традиции, с колоритно присъствие в културния, духовния и спортно-техническия живот на гр.Кнежа.
     Колективът на училището е ентусиазиран и работи винаги с неприкрито желание да утвърди и завоюва авторитет, който и до днес устоява в Община Кнежа и региона.
     ПГМЕТ "Христо Смирненски" работи с изискванията на 21 век, устоява позициите си на училище с добри традиции и с отлично изградена и поддържана материално-техническа база за обучение на ученици в направленията електротехника и машиностроене.
     Ръководството на Професионална гимназия по механоелектротехника „Христо Смирненски“ гр.Кнежа кани обществеността на града на юбилейно честване – 50 години от основаването на училището.
     Тържественият концерт ще се състои на 12 май 2016г., както следва:

   9:00 Среща с бивши и настоящи учители, ученици и служители в училище

   9:30 Откриване на изложба в двора на ПГМЕТ на тема: Композиция от метал "Поглед в бъдещето"

11:00 часа в големия салон на читалище „Борба – 1896“

50g

 


 Ученици от ПГМЕТ посетиха Районния съд


     На 15 април 2016 ученици от ПГМЕТ посетиха Районен съд – Кнежа в рамките на обявения “Ден на отворените врати”. Възпитаниците ни бяха любезно посрещнати от председателя на Районния съд – съдия Антон Антонов и районен съдия Мая Кончарска. Съдиите ги запознаха с дейността на съда, с цел повишаване правната им култура и постигане на по–добра информираност за работата на съдебната система, както и за изграждане на доверие в работата на съда. 

     Магистратите разказаха още историята от създаването на Кнежанския съд до днес, разясниха на учениците как протича съдебният процес и разликите между наказателни и граждански дела, посетиха службите и съдебните зали. Учениците с голям интерес участваха в породилата се дискусия, тъй като в часовете по „Етика и право“ бяха запознати с основните структури и дейност на съдебната система. Всички бяха одухотворени, ентусиазирани и доволни от посещението.

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12