Прием 2017-2018 учебна година


 

Дневна форма на обучение

 .

Прием след 7 клас и 8 клас

Професия:       Машинен техник

Специалност: Машини и съоръжения за заваряване с изучаване на чужд език - Английски и Руски език

Специалност: Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост с изучаване на чужд език - Английски и Руски език

 

Професия:       Електротехник

Специалност: Електроенергетика с изучаване на чужд език - Английски и Руски език

 

Специалност: Електрически инсталации с изучаване на чужд език - Английски и Руски език 

       

Задочна форма на обучение

 .

Прием след 7 клас 

Професия:       Заварчик

Специалност: Заваряване

Прием след 8 клас

Професия:       Машинен техник

Специалност: Машини и съоръжения с цифрово-програмно управление

Специалност: Машини и съоръжения за заваряване 

Професия:       Електротехник

Специалност: Електручески машини и апарати

Специалност: Електроенергетика

ектрически и